Centra pomoci


Psychiatrická ambulance NMSKB

Adresa: Vlašská 36, Praha 1

Kontakt: http://www.nmskb.cz/

E-mail: detox@nmskb.cz

Telefon: 257 197 148, 257 197 125

přehled center