Centra pomoci


Remedis s.r.o.

Adresa: Vladimírova 10, Praha 4

Kontakt: www.remedis.cz

E-mail: adiktologie@remedis.cz

Telefon: PhDr. Lenka Vavrinčíková, PhD.: 226 216 200

přehled center