Centra pomoci


Všeobecná fakultní nemocnice Praha 2 - Oddělení léčby závislostí ( substituce buprenorfinem )

Adresa: Apolinářská 4, Praha 2

Kontakt: www.adiktologie.cz

E-mail: vladimir.kmoch@vfn.cz

Telefon: MUDr. Vladimír Kmoch, MUDr. Zdeněk Veselý, MUDr. Vladimíra Vlčková Zenáhlíková - 224 968 207

přehled center