Centra pomoci


Všeobecná fakultní nemocnice Praha 2 - Oddělení léčby závislostí ( metadonová substituce )

Adresa: Apolinářská 4, Praha 2

Kontakt: www.adiktologie.cz

E-mail: andrea.sudikova@vfn.cz

Telefon: Mgr. Andrea Sudíková, DiS.: 224 968 216-8

přehled center