Centra pomoci


Centrum metadonové substituce Drop In o.p.s. I.

Adresa: Budínova 2, Praha 8

Kontakt: www.dropin.cz

E-mail: metadon1@dropin.cz

Telefon: MUDr. Zdeněk Veselý 283 851 020; 776 428 289

přehled center