Centra pomoci


Centrum metadonové substituce Drop In o.p.s. III.

Adresa: Vlašská 36, Praha 1

Kontakt: http://www.dropin.cz/

E-mail: metadon3@dropin.cz

Telefon: MUDr. Zdeněk Veselý: 775 325 632, 257 197 244

přehled center