Centra pomoci


Protialkoholní záchytná stanice s protialkoholní poradnou

Adresa: Brněnská 88, Hradec Králové

E-mail: zachytka.hk@tiscali.cz

Telefon: MUDr. Vlastimil Kyral, 495 264 183

přehled center