Centra pomoci


AT ambulance Psychiatrické klinika FN KH

Adresa: Sokolská 581, Hradec Králové

Kontakt: www.fnhk.cz

E-mail: hrnciarovaj@lfhk.cuni.cz

Telefon: 495 832 221, 495 832 410

přehled center