Centra pomoci


Psychosociální centrum

Adresa: Nám. Přerovského povstání 1, Přerov

Kontakt: www.psyche.cz

E-mail: psc@mens.cz, psychocentrum@mens.cz

Telefon: 581 209 622

přehled center