Centra pomoci


Oddělení psychiatrie a psychoterapie s psychosomatikou Svitavská nemocnice, a.s.

Adresa: Kollárova 7, Svitavy

Kontakt: www.nemsy.cz

Telefon: 461 569 248, 461 569 111

přehled center