Centra pomoci


Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice o.z., Psychiatrické oddělení

Adresa: Sociální péče 5, Ústí nad Labem

Kontakt: www.mnul.cz

E-mail: Zdenka.Stankova@mnul.cz

Telefon: 477 113 125, 477 113 126

přehled center