Centra pomoci


Adiktologická ambulance Praha-Podolí

Adresa: Pod Vyšehradem 1, Praha 4

Kontakt: www.magdalena-ops.eu

E-mail: podoli@magdalena-ops.cz

Telefon: 739 639 119, 241 409 838

přehled center