Centra pomoci


Adiktologická ambulance Beroun

Adresa: Havlíčkova 1732, Beroun

Kontakt: www.magdalena-ops.eu

E-mail: ambulance.be@magdalena-ops.cz

Telefon: 734 622 261

přehled center