Centra pomoci


Adiktologická ambulance Příbram

Adresa: Žežická 193, Příbram

Kontakt: www.magdalena-ops.eu

E-mail: vavrincova@magdalena-ops.cz

Telefon: 318 622 010, 739 612 018

přehled center