Centra pomoci


Ambulance ADIKTA

Adresa: Vrchlického 57, Jihlava

Kontakt: www.at-ambulance.cz

Telefon: MUDr. Juraj Tkáč, 567 574 555

přehled center