Centra pomoci


Adiktologické centrum, s.r.o.- OAT Kolín

Adresa: Na Pustině 1068, Kolín

Kontakt: www.adiktologickecentrum.cz

E-mail: atordinace@seznam.cz

Telefon: MUDr. Gabriela Jinochová, 733 194 646

přehled center