Centra pomoci


Adiktologické centrum, s.r.o. - OAT Mělník

Adresa: Bezručova 715, Mělník

Kontakt: www.adiktologickecentrum.cz

E-mail: ordinaceat@nspmelnik.cz

Telefon: MUDr. Petr Nevšímal, 315 670 511, 731 947 512

přehled center