Centra pomoci


Ulice – Agentura sociální práce, o.s.- Substituční centrum Plzeň

Adresa: Kaznějovská 51, Plzeň

Kontakt: www.ulice-plzen.com

E-mail: substituce@ulice-plzen.com, info@ulice-plzen.com

Telefon: 725 178 646, 373 395 593, Mgr. Markéta Ackrmannová - 725 178 656

přehled center