Centra pomoci


Centrum metadonové substituce Drop In o.p.s. II.

Adresa: Těšíkova 4, Praha 12

Kontakt: www.dropin.cz

E-mail: metadon2@dropin.cz

Telefon: MUDr. Zdeněk Veselý, 261 219 199

přehled center