Centra pomoci


Adiktologické centrum Prahy 12 Drop In o.p.s.

Adresa: Těšíkova 4, Praha 4 Kamýk

Kontakt: www.dropin.cz/2017/04/adiktologicke-centrum-prahy-12

E-mail: ambac@dropin.cz

Telefon: Mgr. Miroslava Carvová: 261 219 211, 739 027 070

přehled center