Prevence závislosti

Řekne-li se závislost, vybaví se nám člověk, který se bez drogy neobejde, droga řídí jeho myšlenky i činy a zcela ovládá jeho mysl.

Prevence závislosti

Řekne-li se závislost, vybaví se nám člověk, který se bez drogy neobejde, droga řídí jeho myšlenky i činy a zcela ovládá jeho mysl.

Jak se ale člověk může k závislosti dopracovat? Možná znáte ve svém okolí někoho, kdo vyzkoušel různé drogy, užíval je rekreačně, ale závislým se v žádném případě nestal. Vznik závislosti závisí na řadě okolností – důležitý je vliv prostředí, vlastnosti drogy a osobnost jedince.

Děti a mladí do určitého věku jsou drogami ohroženi mnohem více než dospělý člověk, který už má přece jen určitý přehled, zkušenosti a ustálený (víceméně) hodnotový systém. V takové situaci je proto důležité, jestli děti mají k dispozici dostatek informací a jsou na setkání s drogou připraveny.

Nezkreslujte realitu

Buďme ale realisté. Zkušenosti s užíváním drog jsou u dětí stále častější, v dnešní době je velmi pravděpodobné, že se i vaše dítě s drogou již setkalo nebo v budoucnosti setká.

Pro tento případ by dítě mělo být vybaveno potřebnými znalostmi a dovednostmi. Není dobré předstírat a tvrdit, že drogy jsou jen špatné a mají především nepříjemné účinky. Každé bystřejší dítě se pak může ptát, proč tedy existují závislí a jak vlastně dochází k tomu, že ti lidé drogy berou. Poselství, že drogy jsou špatné, by samozřejmě mělo být tím, co si dítě odnese především.

Dítě by mělo vědět, že drogy sice mohou nabídnout zajímavé a neobvyklé zážitky, zdánlivě narušit stereotyp všedního dne a dát člověku, který s nimi experimentuje, pocit něčeho výjimečného, to je ale vždy nakonec mnohonásobně zaplaceno.

Pokud se navíc dítě setkalo s tím, že ho rodiče nebo pedagogové strašili, a po experimentu s drogou zjistí, že jejich zvěsti mají od pravdy daleko a že drogy jsou vlastně příjemné, bude mít tendenci nedůvěřovat ani ostatním varováním a preventivním opatřením.

Jaké děti jsou ohrožené drogami?

Děti a teenageři, kteří mají problémy s uplatněním v kolektivu, jsou nejistí a úzkostní a najednou při experimentu s drogou zjistí, že existuje možnost, jak se této úzkosti zbavit. To je může snadno svádět k dalšímu užívání a ke ztrátě kontroly. Alkohol, ale i některé návykové látky mohou rozpustit nejistotu, odstranit úzkost a potlačit pochybnosti.

Řešením (a prevencí pozdějších problémů s drogami) je vhodná psychologická a v případě potřeby i psychiatrická péče. Samozřejmě je také nezbytná podpora okolí, zejména rodičů, kteří by se měli snažit pochopit zvláštnost a jedinečnost svého dítěte a poznat možnosti, jak mohou přispět k jeho harmonickému rozvoji a uchránit ho před závislostí.

Co je důležité, aby se vaše dítě dokázalo závislosti ubránit?

Uchránit své dítě před drogami si jistě přejí všichni rodiče. Na co je důležité při výchově pamatovat, aby dítě mělo šanci se rozvíjet tím nejlepším směrem a plně využít svůj potenciál?

Vychovávejte dítě ke zdravému sebevědomí a lásce k sobě i ke svému okolí. Posilování kladných hodnot a podpora dítěte v oblasti duševní i duchovní by měly jít v jedné ruce s podporou fyzického rozvoje přiměřeného věku dítěte.

Samozřejmostí by mělo být i to, že rodiče s dítětem o jeho názorech otevřeně diskutují. Zakrývání a zkreslování reality může být velmi nebezpečné a může se obrátit proti vám. Pokud se vaše dítě s drogou setká, což je v dnešní době celkem pravděpodobné, existuje několik pilířů, které mu zabrání, aby závislosti propadlo:

  • pozitivní vzor rodičů a pedagogů, kladné literární a filmové vzory,
  • dobré rodinné zázemí, fungující vztahy v rodině,
  • kvalitní hodnotový systém,
  • hledání harmonie v sobě i ve svém okolí,
  • hodnotné zájmy, koníčky.

Jak říkat ne

Asertivita je důležitou komunikační dovedností, kterou by si děti měly v každém případě osvojit. Schopnost říci ne je může uchránit před pokušením a před riziky, která první setkání s drogou znamenají.

Dítě by se mělo naučit – a nemluvíme jenom o vztahu k droze – odmítat věci, o kterých není přesvědčené, že jsou pro něj tím pravým, že jsou pro něj prospěšné a vhodné. Také by si mělo být vědomo, že je jedinečnou bytostí, mělo by být vybaveno přiměřenou sebedůvěrou a sebeúctou, aby nepotřebovalo svůj význam v očích ostatních zdůrazňovat návykovými látkami.

Adiktologie

Adiktologie je obor, který se zabývá prevencí, léčbou a výzkumem rizikových forem chování, které mohou vést k závislosti. Adiktologie se také snaží zjistit, jaké jsou vlastně příčiny vzniku závislostí – ať už jde o závislost na návykových látkách, alkoholu, tabáku, nebo hracích automatech.

Povolání, ve kterých se lidé dostanou do kontaktu s problematikou drog či se jí přímo zabývají, je celá řada. Jde o zdravotnické pracovníky, pracovníky v sociálních službách, zaměstnance ve státní správě a vězeňství. S drogovou problematikou se ale setkávají i pedagogové, policisté a další profese.

Alespoň nepřímo se v dnešní době problematika drog týká téměř každého z nás, a proto je dobré znát několik základních faktů o drogách. K poskytnutí nejdůležitějších informací o možné prevenci, projevech závislosti, rizicích užívání a možnostech léčby závislosti by měly přispět i stránky www.substitucni-lecba.cz.

Líbí se Vám tento článek?
Počet hlasů: 1
Sdílení a tisk

Čtěte také