Soutěže

Soutěž o alkohol tester

Ze správných odpovědí minulého kola jsme vylosovali výherkyni, které posíláme antibakteriální gel.

Výhercem se stává: Radka Začinská

Blahopřejeme!

V měsíci dubnu soutěžíme o alkohol tester.

CHCI SOUTĚŽIT