Soutěže

Soutěž o krokoměr

Ze správných odpovědí minulého kola jsme vylosovali výherkyni, které posíláme stojan na mobil.

Výherkyní se stává: Jana Vítovcová

Blahopřejeme!

V měsíci říjnu soutěžíme o krokoměr

CHCI SOUTĚŽIT