Soutěže

Soutěž o vak na mobil

Ze správných odpovědí minulého kola jsme vybrali výherkyni, které posíláme kuchyňskou sadu.

Výherkyní se stává: Věra lamačová

Blahopřejeme!

V měsíci červnu soutěžíme o vak na mobil.

CHCI SOUTĚŽIT