VHC u drogově závislých

Virová hepatitida C je závažným onemocněním, které je mezi nitrožilními uživateli drog velmi časté.

Infekce se přenáší tělesnými tekutinami. K přenosu může dojít krví – při poranění, u narkomanů při použití stejné jehly s nakaženým i při používání stejného nádobíčka, při sexuálním styku a v těhotenství přenosem z matky na dítě.

Tento typ žloutenky velmi často přechází do chronického stadia, které je nebezpečné zejména poruchou jater (postupně dochází k jaterní cirhóze až k jaternímu selhání, u některých lidí se také může rozvinout rakovina jater). Inkubační doba virové hepatitidy C je 1–6 měsíců.

Mohou se objevit následující příznaky:

  • zežloutnutí kůže a očního bělma,
  • světlá mastná stolice,
  • tmavá moč,
  • snížená chuť k jídlu,
  • nevolnost a zvracení,
  • déletrvající únava bez zjevné příčiny.

Pokud zpozorujete některé z výše uvedených příznaků nebo máte podezření, že jste se od někoho ve svém okolí nakazili, obraťte se na některé z center, kde vám anonymně udělají testy na infekční onemocnění.

Uživatelé drog jsou v mnohem větším ohrožení virovou hepatitidou C než zbývající populace, onemocnění u nich navíc často mívá mnohem rychlejší a nebezpečnější průběh.

Proti onemocnění zatím neexistuje vakcína. Dostupná léčba může úplně vyléčit, nebo alespoň zpomalit průběh onemocnění. V některých případech ale není účinná nebo je nutné ji pro velké množství nežádoucích účinků vysadit.

Podrobnější informace o virových hepatitidách naleznete na stránkách virová hepatitida C.

 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Cestovní nemoci:  Turistický průvodce aneb Co zabalit na cestu do Asie