Vše o substituční léčbě

Substituční léčba je předem časově neomezená udržovací terapie, která odkládá splnění cíle abstinence bez užívání substituční látky na dobu, kdy jí bude pacient schopen podstoupit; do té doby je jeím cílem udržet a zlepšit pacientův tělesný i duševní stav.

Při substituční léčbě jsou místo drogy podávány látky - léky s podobnými účinky, které zabrání vzniku odvykacích příznaků a bažení po droze.

Látky užívané k substituční léčbě jsou podávány ve formě nápoje nebo tablet. Tímto podáním se sníží rizika spojená s užíváním drogy, zejména rizika plynoucí z injekční aplikace drogy.

 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Cestovní nemoci:  Arabské trhy aneb Skrytá rizika číhající na turisty