Rozdělení drog

Drogy můžeme rozdělit podle několika hledisek:

  1. Podle postoje společnosti k droze
  2. Podle rizika závislosti
  3. Podle působení na psychiku

Postoj společnosti ke droze

Legální drogyNelegální drogy
Běžně se s nimi setkáváme, jsou společensky tolerovány, ale může na ně vzniknout stejná závislost, jako na ilegální drogy.

Příklad:
alkohol, nikotin, léky (benzodiazepiny, hypnotika), kofein, organická rozpouštědla
Drogy  "mimo zákon", společností netolerované, jejich přechováváním a prodejem nebo předáním se dostáváme do střetu se zákonem.

Příklad: marihuana, hašiš, pervitin, heroin, extáze

 

Měkké drogyTvrdé drogy
"Měkké drogy" jsou obecně považovány za ty bezpečnější, u nichž nehrozí tak velké riziko závislosti a jejichž uživatelé se nemusí delší dobu dostat do problémů.

Příklad: tabák, konopné drogy, extáze
Na "tvrdé drogy" může vznikat závislost, tyto drogy se také často aplikují nitrožilně.

Příklad: heroin, pervitin, kokain

 

Riziko závislosti

Drogy s mírným rizikemDrogy s vysokým rizikem
U drog této skupiny je riziko (pro společnost i pro uživatele) relativně nízké, a proto tyto drogy bývají společností spíše akceptovány.

Příklad: kofein, marihuana
U těchto drog je riziko vzniku závislosti i riziko komplikací v poměru s tím, co uživatel od drogy "získá", velmi vysoké.

Příklad: heroin, pervitin, organická rozpouštědla

 

Působení na psychiku zdravého člověka

Tlumivé látky

Způsobují uvolnění, zklidnění, zpomalení reakcí, pasivitu, ospalost až spánek. Poměrně rychle na ně vzniká těžká fyzická závislost. Pokud není droga podána, rozvíjí se abstinenční syndrom.

Příklad: heroin, morfin; alkohol, léky - anxiolytika, hypnotika
Povzbuzující látky

Stimulační látky povzbuzují CNS. Mizí únava, potřeba jíst a spát, zvyšuje se výkon i aktivita, dostavuje se pocit fyzické i duševní síly až euforie. Na stimulační drogy vzniká výrazná psychická závislost.

Příklad: kokain, pervitin; kofein, nikotin
Halucinogenní látky

Výrazně mění kvalitu vědomí, psychiku, intenzitu a hloubku prožívání, dělají sluchové a zrakové halucinace, zvyšují intenzitu vnímání prostoru a barev. Nebezpečím je nepředvídatelnost jejich působení. Často ovlivní rozhodnutí vyzkoušet si i tvrdší drogy.

Příklad: LSD, lysohlávky, konopné drogy

Poradna odborníka

Centra pomoci


AT ambulance, Jihlava Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice o.z., Psychiatrické oddělení, Ústí nad Labem Psychiatrická ordinace Čelákovice - MUDr. Michaela Pulkrábová , Čelákovice K-centrum Nymburk, Semiramis o.s., Nymburk Psychiatrická ambulance se specializací AT, Kolín Ordinace AT pro prevenci a léčbu závislostí, Mělník Ulice – Agentura sociální práce, o.s., Plzeň Oddělení psychiatrie a psychoterapie s psychosomatikou Svitavská nemocnice, a.s., Svitavy AT ambulance, Šumperk AT ambulance, Mohelnice AT ambulance, Přerov Psychiatrická klinika FN Olomouc, Olomouc Renarkon o.p.s., Ostrava-Vítkovice Psychiatrické odd. FN Ostrava, Ostrava-Poruba Psychiatrické klinika FN KH, Hradec Králové AT ambulance, Hradec Králové Centrum substituční terapie, Karlovy Vary - Tuhnice Lékařský dům Ema, Mariánské Lázně Psychiatrická ambulance pro děti a dorost, Břeclav Sdružení Podané ruce os., MUDr.Ronald MAREK, Brno AT ambulance, Ivančice A Kluby ČR o. p. s., Brno AT ambulance, Brno Ambulance psychiatrie a psychosomatiky Nemocnice Boskovice s.r.o, Boskovice Psychiatrická léčebna Červený Dvůr, Chvalšiny Centrum metadonové substituce Drop In o.p.s. II., Praha 2 Centrum metadonové substituce Drop In o.p.s. I., Praha 1 Všeobecná fakultní nemocnice Praha 2 - Oddělení léčby závislostí ( metadonová substituce ), Praha 2 Centrum poradenství pro mládež a rodiny, o.s. Prev-Centrum, Praha 6 – Břevnov Všeobecná fakultní nemocnice Praha 2 - Oddělení léčby závislostí ( substituce buprenorfinem ), Praha 2 Centrum pro závislé - MUDr. Nováková, Praha 10 Remedis s.r.o., Praha 4 Psychiatrická ambulance, Praha 5 CADAS SANANIM, Praha 1 Psychiatrická ambulance NMSKB, Praha 1

Drogy

Porovnejte charakteristické vlastnosti drog jediným kliknutím.

VÍCE INFORMACÍ

Soutěž o první pomoc ve voděodolném pouzdře
Platnost: 1.2. - 28.2.2018
Soutěž o první pomoc ve voděodolném pouzdře
V únorové soutěži hrajeme o první pomoc ve voděodolném pouzdře.

Drogově závislí jsou více ohroženi žloutenkou typu C. Dokážeme jim pomoci.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Cestovní nemoci:  Kam za teplem? Nejoblíbenější destinace českých cestovatelů