Abstinenční příznaky

(Odvykací stav, absťák)

Po vysazení nebo omezení některých látek (ze známých drog jde zejména o opiáty, barbituráty, nikotin a alkohol) se mohou objevit nepříjemné příznaky, které nejsou způsobeny žádným onemocněním. Jde o důsledek vysazení látky, na kterou vznikla fyzická závislost.

Jiné látky (pervitin, kokain, marihuana) fyzickou závislost nezpůsobují, vzniká zde ale často psychologická a psychická závislost, kterou je neméně obtížné léčit.

Abstinenční příznaky se u jednotlivých látek liší, společné jim je ale to, že mohou lidi, kteří se snaží s užíváním látky přestat, od jejich snahy zcela odradit.

Odvykací stavy jsou velmi nepříjemné, přesto ale nejsou v případě opiátů obvykle život ohrožující. Mnohem nebezpečnější jsou odvykací stavy u alkoholu a některých léků (např. benzodiazepinů). V některých případech je možné abstinenčnímu syndromu zabránit – zvolit vhodnou léčbu, která odvykací stav zmírní nebo mu zcela předejde.

V případě nikotinu je možné použít náhradní nikotinovou terapii, v případě opiátové závislosti je k dispozici substituční léčba – kde je možné volit mezi metadonovým udržovacím programem a podáváním buprenorfinu.

Abstinenční příznaky mohou být fyzické nebo psychické a liší se v závislosti na dané látce. Mohou se vyskytnout některé z následujících projevů:
 
  • bolesti,
  • křeče,
  • nevolnost, zvracení,
  • průjem,
  • zimomřivost,
  • poruchy spánku,
  • pocení,
  • zrychlené bušení srdce,
  • zastřené vědomí, zmatenost, halucinace,
  • třes.