Historie adiktologie

Významnou osobností v dějinách české adiktologie byl Jaroslav Skála, psychiatr, který se jako první u nás věnoval problému alkoholismu. Založil také svépomocný klub pro pacienty na odvykací léčbě.

Skála byl jedním z propagátorů psychoterapie a komunitní terapie. V roce 1951 byla u nás jeho zásluhou zřízena první protialkoholová záchytná stanice na světě.

S postupem času (a s otevřením hranic po roce 1989) se adiktologie kromě problematiky alkoholu čím dál více soustředila i na nelegální návykové látky.

Historie opiátů

Opiátová závislost provází lidstvo již velmi dlouho. První zprávy o užívání makové šťávy se objevují už 5–8 tisíc let před Kristem. Morfeus, podle kterého je morfin – účinná látka heroinu – nazván, byl řeckým bohem snění.

Substituční léčba v České republice

V České republice jsme se s problémy s drogami ve velkém setkali až po roce 1989. Nějakou dobu trvalo, než se drogová kariéra lidí původně experimentujících s drogami „rozjela“ a než bylo nutné problém řešit.

  • 1997 – Metadon, syntetická látka užívaná v USA již od roku 1965 k léčbě závislosti na opioidech, se začal používat i v našich centrech zaměřených na substituční léčbu. Umožnil závislým vyměnit heroin za „legální“ lék s možností přijímání ústy. Dlouhodobá substituční léčba zabraňuje rozvoji abstinenčních příznaků a bažení po droze, a umožňuje tak pacientovi opustit drogovou scénu a postupně se vrátit do normálního života.
  • 2003 – Buprenorfin je syntetický opioid objevený již v roce 1960, který začal být v České republice používán k substituční léčbě závislosti na opioidech. Jako první ho u svých pacientů využívala Psychiatrická léčebna v Bohnicích. Buprenorfin vyvolává po vysazení jen slabý odvykací stav a je vhodný i pro těhotné ženy závislé na heroinu. Užívá se ve formě tablet, které se aplikují pod jazyk. Riziko předávkování je nižší než u metadonu. Při náhlém vysazení nastupují abstinenční příznaky v nižší míře než u metadonu. Míra utlumení je také nižší než u metadonu.
  • Od roku 2005 je u nás dostupná substituční léčba buprenorfinem i mimo substituční centra, podávaná ambulantně. Lékař předepíše recept, uživatel si vyzvedne léky v lékárně a užije je doma.
  • 2008 – Buprenorfin je postupně nahrazován kombinací látek buprenorfinu a naloxonu. Kombinovaný preparát funguje stejně jako samotný buprenorfin. Naloxon navíc ztěžuje nitrožilní zneužívání. Pokud závislý z tablety připraví injekční roztok, který si nitrožilně aplikuje, naloxon vyvolá abstinenční příznaky.