Nevýhody substituční léčby

Existují nějaké nevýhody substituční léčby?

  • U některých látek hrozí zneužití a vznik závislosti stejně jako na nelegálních opioidech.
  • Tyto látky jsou k dostání na černém trhu, a mohou se tak stát předmětem obchodu stejně jako nelegální drogy.
  • Při nitrožilním užívání hrozí stejná rizika jako u nelegálních drog.
  • Při náhlém vysazení substituční léčby hrozí podobně jako při závislosti na opiátech abstinenční syndrom.

Tato rizika vedla k dalšímu zkoumání a vývoji nové látky užívané pro substituční léčbu. Jde o látku, která – když je aplikována tak, jak je doporučováno, tedy pod jazyk – má substituční účinky a užití není doprovázeno nepříjemným pocitem. Jde o kombinaci „legálního opiátu“ s antagonistou opioidních receptorů naloxonem.

Naloxon je látka, která se využívá při předávkování opiáty, ruší účinky opiátů na psychiku, dýchací a srdeční systém. Pokud je naloxon podán nitrožilně, vyvolá u závislého člověka, který není právě opiáty předávkován, abstinenční syndrom, a tím slouží jako pojistka proti injekčnímu zneužití. Pokud je však správně dávkován ústy, nevstřebává se a žádné abstinenční příznaky nevyvolá.