Prevence v rodině

Co dělat, aby se vaše dítě dokázalo závislosti ubránit?

Uchránit své dítě před drogami si jistě přejí všichni rodiče. Na co je důležité při výchově pamatovat, aby dítě mělo šanci se rozvíjet tím nejlepším směrem a plně využít svůj potenciál?

Vychovávejte dítě ke zdravému sebevědomí a lásce k sobě i ke svému okolí. Posilování kladných hodnot a podpora dítěte v oblasti duševní i duchovní by měly jít v jedné ruce s podporou fyzického rozvoje přiměřeného věku dítěte.

Samozřejmostí by mělo být i to, že rodiče s dítětem o jeho názorech otevřeně diskutují. Zakrývání a zkreslování reality může být velmi nebezpečné a může se obrátit proti vám.

Pokud se vaše dítě s drogou setká, což je v dnešní době celkem pravděpodobné, existuje několik pilířů, které mu zabrání, aby závislosti propadlo:
 
  • pozitivní vzor rodičů a pedagogů, kladné literární a filmové vzory,
  • dobré rodinné zázemí, fungující vztahy v rodině,
  • kvalitní hodnotový systém,
  • hledání harmonie v sobě i ve svém okolí,
  • hodnotné zájmy, koníčky.