Ambulantní péče

Ambulantní léčba probíhá, aniž by byl uživatel vyčleněn ze svého prostředí. Pravidelně dochází do zařízení, kde je léčba poskytována. Délka léčby i četnost návštěv se může v jednotlivých zařízeních lišit, měla by ale vycházet ze vzájemné dohody uživatele a terapeuta.

Ambulantní léčba přichází v úvahu u těch, kteří mají vhodné rodinné a sociální zázemí. Úspěch je možné očekávat jedině v případě, kdy toto zázemí nabízí závislému člověku podporu a motivaci v jeho snaze.
 
Léčba by měla trvat minimálně tři měsíce a dotyčný by měl do zařízení docházet nejméně dva až tři dny v týdnu.
 

Centra pomoci