Jak se závislost projevuje?

K příznakům závislosti patří:

  • touha (chuť, bažení neboli craving) po dané látce,
  • omezení až úplné vytěsnění dalších zálib (koníčky, přátelé),
  • užívání látky, i když dotyčný ví, že mu to přináší rizika a nevýhody,
  • omezení pudu sebezáchovy ve vztahu k látce,
  • zvyšování tolerance – čím déle dotyčný látku užívá, tím více jí pro dosažení stejných účinků potřebuje a tím více snese,

Příznaky závislosti na drogách můžeme rozdělit na psychické, které se odehrávají v naší mysli, a fyzické, které pociťujeme na těle.

Psychická závislost na drogách se projevuje:
  • nepotlačitelnou touhou po droze,
  • chováním, které je zaměřeno výhradně na získání drogy,
  • nezájmem o vše, co s drogou nesouvisí.
Fyzická závislost se projevuje:
  • abstinenčním příznakem – tělo protestuje, pokud nedostane to, na co si zvyklo,
  • nutností neustále zvyšovat dávky drogy, aby bylo dosaženo stejného účinku.