Následky závislosti

Drogy ničí zdraví. Často nevratně

Závislost znamená, že do organismu přicházejí látky, jejichž přítomnost může vyvolávat chorobné procesy. Škodlivý přitom bývá i proces jejich podání. Co všechno může užívání drog tělu způsobit?

Plíce ničí hlavně kouření

Kokain, hnědý heroin, hašiš, ale také marihuana nebo tabák – drogy, které se často kouří. Vdechování dýmu ovšem vede k poškozování plic. To se může projevit:

  • chronickým zánětem dolních dýchacích cest (chronická bronchitida),
  • poškozením plicních váčků (emfyzém neboli rozedma plic).

Obě postižení způsobují primárně problémy s dýcháním, projevující se dušností a kašlem. V neposlední řadě je s kouřením spojena většina typů karcinomů plic.  

Injekce otevírají cestu nákazám 

Krev je prostředím primárně sterilním, není tedy osídlena mikroorganismy. Vpichem se však do ní mohou dostat mikroby z kůže nebo jehly. To může vyústit v infekce, ke kterým patří například HIV nebo hepatitida typu C (HCV). Bakterie také mohou osídlit srdeční chlopně, což může vést až k selhání srdce. Při silné infekci řečiště pak hrozí otrava krve (sepse).

Trpí i játra a ledviny 

Velkou daň za to, že pomáhají tělu zbavovat se cizích látek, platí játra a ledviny. Problém nastává především při užívání steroidních látek, ale také opioidů (jako je třeba heroin). Následky zahrnují:

  • selhání jater (zvláště pokud je účinek drog zesílen alkoholem nebo jejich kombinací),
  • nádory a cysty jater,
  • porušení hospodaření organismu s vodou vedoucí až k selhání ledvin,
  • rozpad svalové hmoty a problémy s regulací teploty (což opět ničí ledviny).

Poškozený mozek 

Droga produkuje kýžený výsledek v mozku – ale nezpůsobuje jen potěšení. Vedlejším účinkem je často „rozhození“ funkčních systémů tohoto sídla vědomí, při delším užívání proto hrozí až poškození některých jeho struktur. Následně vznikají poruchy chování a nálad, deprese či závislost.

Riziko pro celý organismus 

Drogy působí problémy také v ostatních systémech. Ovlivňují kvalitu cév a kladou zvýšené nároky na srdce, co může vyústit v infarkt nebo mrtvici. Zejména steroidní látky pak narušují hormonální rovnováhu. To má dalekosáhlé následky, například poruchy plodnosti nebo potíže se svalovou a kostní hmotou. Užívání v těhotenství škodí nejen ženě, ale také nenarozenému plodu. Zvyšuje se riziko potratu a vrozených vývojových vad.