Kde najít pomoc

Existuje více přístupů ke zvládnutí závislosti. Pro každou fázi léčby závislosti i pro každého jedince může být vhodné jiné zařízení.

Často se závislý člověk dostane postupně do několika různých zařízení. Důležité je nalézt vhodné řešení, které umožní problém drogové závislosti i další problémy s drogami spojené (kriminalita, infekce, úrazy, sociální obtíže) minimalizovat.

Centra pomoci: