Možnosti léčby

Léčba závislosti musí být komplexní – závislost není pouze nemocí těla nebo jen nemocí duše. Každého jedince musíme vnímat jako bytost, na jehož zdraví a nemoci se podílejí faktory biologické, psychické, ekologické a sociální (jde o bio-psycho-eko-sociální model závislosti). Z tohoto modelu vychází i přístup k léčbě závislostí.

Pro úspěch léčby je zapotřebí spolupráce závislého, jeho rodiny a okolí, lékaře, psychologa, pedagogů a sociálních pracovníků.

Musíme si uvědomit, že jakmile se závislému podaří překonat abstinenční příznaky, není ještě zdaleka vyhráno. Právě nyní následuje velmi obtížné období, kdy je důležité, aby se závislý člověk zbavil i psychické závislosti, návyků, dokázal se oprostit od společnosti, kde drogy užíval, a dovedl si najít jiné zájmy, znovu vybudovat mezilidské vztahy.

Je nutné, aby si našel uplatnění ve společnosti. Proto jsou velmi důležitá i speciální pracovní místa pro lidi, kteří se léčí ze závislosti, a také chráněné bydlení. Nalézt řešení ve spleti paragrafů také rozhodně není jednoduché (navíc má řada narkomanů problémy se zákonem nebo různé dluhy). Je důležité, aby závislý člověk v těchto zdánlivě bezvýchodných situacích nalezl oporu ve svém okolí a aby mu byla ukázána možná řešení.

Psychologická pomoc

V rámci různých zařízení se mohou lidé léčící se ze závislosti obrátit na psychoterapeuta, který jim poskytne pomoc. Důležitou součástí léčby jsou skupinové i individuální konzultace, komunity a různé formy psychoterapie.

Psychoterapie by měla doprovázet každou léčbu, je totiž důležité, aby klient postupně dokázal zvládat problémy, řešit nelehkou životní situaci a zapojit se do běžného života.

Terapeutické komunity

Pro některé závislé může být vhodnou možností léčby odvykání v terapeutické komunitě. Ve společnosti lidí, kteří mají podobné zkušenosti, sdílením zkušeností a podílením se na běžném denním životě se může odvykající člověk postupně znovu začlenit do společnosti, byť je v chráněných podmínkách a neměl by být vystaven příliš zatěžujícím situacím.

Psychiatrická pomoc

V některých případech je třeba, aby zasáhl psychiatr a vedl léčbu potřebnými léky. Cílem léčby je dosáhnout abstinence, a pokud to není možné, omezit či nahradit drogu.

K zvládnutí akutních odvykacích stavů pomáhají:

  • antidepresiva zmírňující depresivní stavy,
  • látky snižující úzkost,
  • látky snižující bažení po droze (craving).

V případě předávkování mohou být využity látky, které zabraňují škodlivým následkům.