Prevence závislosti

Řekne-li se závislost, vybaví se nám člověk, který se bez drogy neobejde, droga řídí jeho myšlenky i činy a zcela ovládá jeho mysl.

Jak se ale člověk může k závislosti dopracovat? Možná znáte ve svém okolí někoho, kdo vyzkoušel různé drogy, užíval je rekreačně, ale závislým se v žádném případě nestal. Vznik závislosti závisí na řadě okolností – důležitý je vliv prostředí, vlastnosti drogy a osobnost jedince.

Děti a mladí do určitého věku jsou drogami ohroženi mnohem více než dospělý člověk, který už má přece jen určitý přehled, zkušenosti a ustálený hodnotový systém. V takové situaci je proto důležité, jestli děti mají k dispozici dostatek informací a jsou na setkání s drogou připraveny.

Nezkreslujte realitu

Buďme ale realisté. Zkušenosti s užíváním drog jsou u dětí stále častější, v dnešní době je velmi pravděpodobné, že se i vaše dítě s drogou již setkalo nebo v budoucnosti setká.

Pro tento případ by dítě mělo být vybaveno potřebnými znalostmi a dovednostmi. Není dobré předstírat a tvrdit, že drogy jsou jen špatné a mají především nepříjemné účinky. Každé bystřejší dítě se pak může ptát, proč tedy existují závislí a jak vlastně dochází k tomu, že ti lidé drogy berou. Poselství, že drogy jsou špatné, by samozřejmě mělo být tím, co si dítě odnese především.

Dítě by mělo vědět, že drogy sice mohou nabídnout zajímavé a neobvyklé zážitky, zdánlivě narušit stereotyp všedního dne a dát člověku, který s nimi experimentuje, pocit něčeho výjimečného, to je ale vždy nakonec mnohonásobně zaplaceno.

Pokud se navíc dítě setkalo s tím, že ho rodiče nebo pedagogové strašili, a po experimentu s drogou zjistí, že jejich zvěsti mají od pravdy daleko a že drogy jsou vlastně příjemné, bude mít tendenci nedůvěřovat i ostatním varováním a preventivním opatřením.