Proč závislost vzniká?

„Když berete heroin, žádný důvod nepotřebujete.“ (Trenton, hrdina filmu Trainspotting)

Důvodů, které vedou ke vzniku závislosti, je celá řada. Nemůžeme se omezit na konstatování, že ke vzniku závislosti vede nedostatek volnočasových aktivit a nesprávná výchova. K tomu, aby dítě začalo experimentovat s drogou, ztratilo nad užíváním kontrolu a nakonec se stalo závislým, je zapotřebí souhry mnoha okolností.

Pro vznik závislosti jsou zapotřebí kombinace následujících faktorů:

  • dědičné předpoklady,
  • prostředí, které vytvoří vhodné podmínky,
  • droga, se kterou se dotyčný setká a jejíž vlastnosti umožňují vytvořit si závislost.

V medicíně se hovoří čím dál více o vlivu dědičnosti. Neexistují ale geny, které by jedince jednoznačně předurčily pro vznik závislosti, ani geny, které by dotyčného před drogami mohly za všech okolností uchránit. Geny spíše přispívají k vytvoření určitého typu osobnosti, u některých lidí se vyvíjejí vlastnosti, které riziko problému s drogami zvyšují.

Závislost je pevně spjata s vlivem prostředí, ve kterém se jedinec pohybuje. Nezřídka bývá projevem hlubších psychických a psychologických problémů, například nedostatečného sebevědomí, útěkem před problémy, bezradností s vlastním životem, tlakem party apod.

Drogy jsou látky s vysokým rizikem závislosti, ale za určitých okolností může vzniknout závislost na každou látku, která ovlivňuje stav našeho organismu. Dokonce i na přípravek, který neobsahuje žádnou účinnou látku (placebo), ale závislý se domnívá, že mu pomáhá.

Proč je drogová závislost nebezpečná?

  • Vzniká poměrně rychle.
  • Drogově závislý si nepřipouští, že ho droga stáhne ke dnu.
  • Jen málokdy se daří, aby závislý skončil s drogou sám, navždy a bez problémů.