Detoxikační jednotky

Detoxikační jednotky slouží k léčbě akutních odvykacích stavů, postupy používané při zvládání akutních odvykacích obtíží se nazývají detoxikace.

Detox je společné označení pro detoxikaci a detoxifikaci.

Detoxikace je zvládnutí akutní intoxikace – měla by zbavit organismus návykové látky, jsou sníženy nepříjemné odvykací příznaky. V některých situacích je třeba použít farmakologické prostředky.

Detoxifikace je léčebná metoda, která by měla zastavit užívání drog, snížit abstinenční příznaky a riziko poškození drogou. Detoxifikace probíhá v detoxifikačních jednotkách nebo centrech. V případě využití léků jsou předepisovány léky s podobným účinkem, jaký má droga, což umožní vyhnout se abstinenčním příznakům.

Abstinenční příznaky jsou nebezpečné nejen u závislosti na opiátech (kde obvykle nebývají život ohrožující) a jiných nelegálních drogách, ale i u alkoholové závislosti.

Detoxifikace trvá průměrně čtrnáct dní, během této doby se péče soustředí nejen na zvládnutí akutních odvykacích příznaků, ale i na celkový zdravotní stav uživatele, na jeho motivaci pokračovat v další léčbě.

Na detoxifikační jednotce by měl uživatel pobývat ještě několik dní po odeznění abstinenčních příznaků. Po detoxu je snížena i tolerance – pokud si závislý člověk vezme dávku, na kterou byl zvyklý dříve, může dojít k předávkování a k život ohrožujícím stavům, které musí být léčeny na jednotce intenzivní péče.

 

Centra pomoci