Nelegální drogy

Následující přehled by měl podat stručné informace o základních skupinách nelegálních návykových látek. U každé skupiny jsou zmíněni zástupci skupiny, způsob aplikace, nejčastější účinky, pro které je droga užívána, a nežádoucí účinky.

Nejsou zde zahrnuty některé vzácnější a exotičtější psychoaktivní látky.

Rizika spojená s užíváním drog

Podle 81 až 96 % respondentů jsou rizika související s drogami, jako jsou heroin, kokain a extáze, vysoká. Ve spojení s nabídkou drog byl pozorován 12% nárůst trestných činů. Ve spojení s držením drog byl popsán 50% nárůst trestných činů.