Substituční léčba a léčba VHC

Léčba virové hepatitidy (žloutenky) C je náročná z hlediska spolupráce pacienta. Jde o závažné chronické onemocnění, které postihuje nejprve játra, ale představuje riziko pro celý organismus.

V současnosti existuje léčba, která může významně zpomalit, až zastavit postup onemocnění. Tuto léčbu je možné podávat i závislým jedincům, podmínkou ale je jejich dobrá spolupráce. Některé hepatologické ambulance (kde ordinuje lékař, který se specializuje na léčbu jaterních onemocnění) se nacházejí dokonce v prostorech center pro léčbu závislostí. Pro uživatele návykových látek je pak snazší spojit léčbu závislosti s léčbou virové hepatitidy C.

Podmínkou léčby virové hepatitidy C ale není, aby závislý člověk nutně nastoupil odvykací nebo substituční léčbu.

Bylo prokázáno, že úspěšnost léčby virové hepatitidy C je u uživatelů drog srovnatelná s úspěšností u jiných osob.

Uživatelé, kteří se rozhodli podstoupit substituční léčbu, jsou pravidelně kontrolováni, a pokud dobře spolupracují, je u nich postup léčby virové hepatitidy C stejný jako u jiných osob nakažených virovou hepatitidou.