Vše o léčbě

Substituční léčba je předem časově neomezená udržovací terapie, která odkládá splnění cíle abstinence bez užívání substituční látky na dobu, kdy ji bude pacient schopen podstoupit; do té doby je jejím cílem udržet a zlepšit pacientův tělesný i duševní stav.

Při substituční léčbě jsou místo drogy podávány léky (látky s podobnými účinky), které zabrání vzniku odvykacích příznaků a bažení po droze.

Látky užívané k substituční léčbě jsou podávány ve formě nápoje nebo tablet. Tímto podáním se sníží rizika spojená s užíváním drogy, zejména rizika plynoucí z injekční aplikace drogy.