Adiktologie

Adiktologie je obor, který se zabývá prevencí, léčbou a výzkumem rizikových forem chování, které mohou vést k závislosti.

Adiktologie se také snaží zjistit, jaké jsou vlastně příčiny vzniku závislostí, ať už jde o závislost na návykových látkách, alkoholu, tabáku, nebo hracích automatech.

Povolání, ve kterých se lidé dostanou do kontaktu s problematikou drog či se jí přímo zabývají, je celá řada. Jde o zdravotnické pracovníky, pracovníky v sociálních službách, zaměstnance ve státní správě a vězeňství. S drogovou problematikou se ale setkávají i pedagogové, policisté a další profese.

Alespoň nepřímo se v dnešní době problematika drog týká téměř každého z nás, a proto je dobré znát několik základních fakt o drogách. K poskytnutí nejdůležitějších informací o možné prevenci, projevech závislosti, rizicích užívání a možnostech léčby závislosti by měly přispět i naše stránky.