Legální drogy

Mnoho lidí prohlašuje, že v životě žádnou drogu nezkusilo. Přitom se může jednat o kuřáky, kteří jsou těžce závislí na nikotinu, naší nejčastěji užívané legální droze. Skončit s kouřením je může stát stejné úsilí jako skoncovat s nelegální drogou. Kuřáci se musí do konce života cigaret vzdát, jinak hrozí, že se k závislosti vrátí. To samé platí o alkoholu a některých lécích. Pokud bychom byli opravdu přísní, zařadili bychom mezi legální drogy i kávu obsahující kofein, bez které si řada z nás nedokáže představit start do nového dne.  

Mezi legální drogy patří:

 

Nejčastěji užívanými drogami v České republice jsou stejně jako v ostatních evropských státech alkohol a tabák.

Pravidelně kouří přibližně 30 % dospělých Čechů, ale také téměř 30 % mladistvých. Roční spotřeba alkoholu v ČR dosahuje 10 litrů čistého alkoholu na osobu a v populaci jsou široce rozšířené zdravotně rizikové formy užívání alkoholu. Užívání alkoholu i tabáku je celospolečensky tolerováno a problémy spojené s jejich užíváním jsou naopak podceňovány.

Lékové závislosti jsou velkým problémem. Jsou velmi úporné a obtížně léčitelné. Dalším problémem je, že dlouho probíhají skrytě a často za podpory rodiny a zdravotnického systému.

Zdroj: www.drogy-info.cz