Závislost na drogách

Závislost

„Jakákoliv závislost je špatná, ať už je drogou alkohol, morfin, nebo idealismus.“ (Carl Gustav Jung)

Co je to závislost? Představme si ji jako stav, kdy se člověk bez dané látky, aktivity nebo osoby nedokáže obejít, touží po ní a chce ji stále více. V okamžiku, kdy je bez předmětu své závislosti, cítí se po psychické a někdy i fyzické stránce velmi špatně.

Závislost může vzniknout nejen na návykové látky, o čemž slýcháme stále častěji, ale i na chování, které působí pocit potěšení nebo úlevy. Není nijak výjimečná závislost na hazardních hrách, práci nebo sexu (gamblerství, workoholismus, nymfomanie). Pokud dotyčný ztrácí nad svým jednáním kontrolu, ačkoli jde o závislost, která působí škody jemu samotnému nebo jeho okolí, jde o závislost patologickou.

Závislostí v negativním slova smyslu rozumíme neovladatelné nutkání opakovat chování, o kterém víme, že jeho důsledky pro nás nebudou nijak příznivé.

Drogová závislost

Drogovou závislostí rozumíme užívání látek přírodního nebo syntetického původu, které spojuje vysoké riziko vniku závislosti. Drogová závislost je považována za nemoc, řadíme ji mezi chronická onemocnění centrální nervové soustavy. Je tedy možné ji diagnostikovat, léčit, ale také se jí snažíme předcházet.