Akutní lůžková péče

V některých případech, dojde-li k život ohrožujícím stavům (při předávkování opiáty nebo jinými látkami), je zapotřebí nemocného umístit na jednotku intenzivní péče, kde je tento stav řešen (často za podpory umělé plicní ventilace a farmakologické léčby s podáním látek eliminujících vliv drogy).

Akutní péče na lůžku je potřebná i u některých psychotických stavů spojených s užíváním drog. Tato péče je poskytována na psychiatrických odděleních.

 

Centra pomoci