Stacionární programy

Denní stacionáře jsou formou ambulantní léčby. Klient do stacionáře dochází každý den, v zařízení probíhá program obvykle od rána do odpoledních hodin, poté se klient vrací domů (na rozdíl od ústavní léčby nebo terapeutických komunit, kdy pobývá v zařízení po celý den i v noci).

Součástí programu je skupinová terapie, pohovory s terapeuty, poradenství a různé zájmové aktivity.

Důležitá je rodinná nebo partnerská terapie, neboť lidí v okolí závislého člověka se situace bezprostředně dotýká a spolupráce rodiny a přátel je důležitým faktorem ovlivňujícím úspěšnost léčby.

 

Centra pomoci