Rozdělení drog

Drogy můžeme rozdělit podle několika hledisek:

  1. Podle postoje společnosti k droze
  2. Podle rizika pro uživatele
  3. Podle rizika závislosti
  4. Podle působení na psychiku

Postoj společnosti ke droze

Legální drogy

Jsou dostupné volně nebo za určitých podmínek (věk, lékařský předpis), jejich užívání bývá za těchto okolností tolerováno. Legalita ovšem ještě neznamená, že nemůžou způsobit těžké zdravotní komplikace, včetně závislosti. 

Patří sem: alkohol, nikotin, léky (kupříkladu benzodiazepiny a jiná hypnotika, morfin), kofein, ale i organická rozpouštědla.

Nelegální drogy

Jsou definovány zákonem a za jejich výrobu nebo držení může hrozit finanční trest nebo až trest odnětí svobody.


Patří sem: heroin, kokain, konopné drogy, extáze, pervitin.

Riziko pro uživatele (hlavně pro jeho tělesné a duševní zdraví)

Měkké drogy

„Měkké drogy“ jsou obecně považovány za méně nebezpečné, poškození zdraví a závislost většinou vyvolávají až po delší době nebo v menším rozsahu, proto bývají tyto drogy společností spíše akceptovány. 

Patří sem: tabák, konopné drogy, ale taky kofein.

Tvrdé drogy

Užívání drog „tvrdých“ bývá spojeno s velkým rizikem vzniku závislosti a poškození zdraví či sociálního prostředí uživatele. Poškození, až smrt někdy může nastat už po prvních užitích (např. předávkováním).

Patří sem: heroin, pervitin, kokain, alnagon, ale i alkohol.

Riziko závislosti

Drogy s mírným rizikem

U drog této skupiny je riziko vzniku závislosti relativně nízké.

Patří sem: kofein, marihuana, extáze

Drogy s vysokým rizikem

U těchto drog je riziko vzniku závislosti velmi vysoké. 

Patří sem: heroin, pervitin, organická rozpouštědla (toluen)

Působení na psychiku zdravého člověka

Tlumivé látky

Způsobují uvolnění, zklidnění, zpomalení reakcí, pasivitu, ospalost, až spánek. Poměrně rychle na ně vzniká těžká fyzická závislost. Pokud není droga podána, rozvíjí se abstinenční syndrom.

Příklad: heroin, morfin; alkohol, léky – anxiolytika, hypnotika

Povzbuzující látky

Stimulační látky povzbuzují centrální nervovou soustavu. Po aplikaci mizí únava, potřeba jíst a spát, zvyšuje se výkon i aktivita, dostavuje se pocit fyzické i duševní síly až euforie. Na stimulační drogy vzniká výrazná psychická závislost.

Příklad: kokain, pervitin, kofein, nikotin

Halucinogenní látky

Výrazně mění kvalitu vědomí, psychiku, intenzitu a hloubku prožívání, způsobují sluchové a zrakové halucinace, zvyšují intenzitu vnímání prostoru a barev. Nebezpečím je nepředvídatelnost jejich působení. Často ovlivní rozhodnutí vyzkoušet si i tvrdší drogy. 

Příklad: LSD, lysohlávky, konopné drogy