K-centra

(Kontaktní a poradenská centra)

Kontaktní centra hrají důležitou roli zejména v prevenci škodlivých následků užívání drog – snaží se zmírnit dopad a škody způsobené drogami. Jde o takzvaná „nízkoprahová zařízení“ – podmínky jsou nastaveny tak, aby sem mohl přijít každý, kdo potřebuje pomoc a je ochoten akceptovat určitá jednoduchá pravidla.

V těchto centrech se uživatelům návykových látek dostane rady a podpory, mohou navštívit kontaktní místnosti, kde si mohou vyměnit použité injekční jehly a stříkačky a získat informace o tom, jak užívat drogu „bezpečněji“.

Uživatelé v těchto zařízeních také mohou využít podle nabídky zařízení zcela anonymně různé služby: dostanou teplý čaj, polévku, mohou se zde osprchovat, vyprat si prádlo atd.

Další službou je poradenství v sociální a právní oblasti, konzultace v případě zájmu o léčbu, zprostředkování léčby, motivační skupiny před nastoupením léčby. Tyto služby už obvykle nejsou anonymní.

Kontaktní centra také často nabízejí poradenství pro rodiče a přátele uživatelů drog. Také zde bývají rodičovské podpůrné skupiny, kde se setkávají rodiče závislých osob, sdílejí spolu své zkušenosti a poskytují si vzájemnou podporu.
 

Centra pomoci