Programy následné péče

Po ukončení ústavní léčby nebo pobytu v terapeutické komunitě je někdy vhodné zapojit i následnou péči – doléčovací programy. Jde o komplexní služby, které zahrnují řadu možností, jako psychoterapeutické programy (individuální a skupinová terapie) či pracovní a sociální poradenství.

Cílem následné péče je podpořit bývalého uživatele v jeho rozhodnutí abstinovat, pomoci mu překonat obtíže a začlenit se do běžného života.

Doléčovací programy pomáhají řešit různé psychické problémy, které se mohou objevit, obtíže ve vztazích a veškeré problémy, které zůstaly po dobu léčby skryty.

Následná péče by měla „podržet“ i uživatele, kteří nevydrželi abstinovat a drogu opět vyzkoušeli, aby do závislosti znovu nespadli.

 

Centra pomoci